Ekonomi

KDV uygulama genelgesinde değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile KDV stopajı yapabilecek kuruluşlara ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Kanun kapsamında vergi kesintilerinden devletin sorumlu tutulduğu, satıcıya ödenecek KDV bedelinin bir kısmının doğrudan alıcı tarafından devlete “sorumlu” ilan edilerek ödenmesine ilişkin yasal düzenleme yayımlandı. kayıt dışılığa karşı mücadele. Bildiride konuya ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verildi.

BAZI ŞÜPHELERİ ORTADAN KALDIRMAK AMAÇLANIYOR

Kanunla kurulan kamu iktisadi teşebbüsleri, ilgili tebliğde özel olarak belirtilmeyen tüm hizmet alımlarında 5/10 KDV stopajı uygulayanların kapsamına alınırken, doğrudan kanunla kurulmayanlara ilişkin tereddütler yaşandı. Bu tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla kamu iktisadi kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüslerinin de kamu iktisadi teşebbüslerinde olduğu gibi stopaj yapmasına izin verildi.

“Öte yandan, kısmi stopaj uygulamasında her işlem için uygulanan 2 bin liralık limit, Vergi Kanunu uyarınca her yıl güncellenen fatura düzenleme sonu olarak belirlendi. “Mahkeme kararı çerçevesinde mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin KDV iade alacaklarından mahsup taleplerinde vergi borçlarına ilişkin gecikme zammının hesaplama sistemine ilişkin açıklamalar da tebliğde yer aldı.

Tebliğde ayrıca KDV Kanunu’nun geçici 20’nci, geçici 29’uncu, geçici 32’nci ve geçici 33’üncü maddelerinde yer alan istisna sürelerinin uzatılmasına yönelik yapılan yasal düzenlemelere ilişkin düzeltmeler de yer aldı.

Tebliğin bazı unsurları için yürürlük tarihi bugün, bazıları için ise Mart ayı başı olarak belirlendi.

(EKONOMİK HİZMET)

karamanliajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu